Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 29/11.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích cao
trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW. (Ảnh:TA)

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố tổ chức 148 cuộc giám sát và khảo sát tại các địa phương; chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thành lập 609 đoàn giám sát ở cấp quận, huyện, thị xã... Cùng với đó, Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức trên 32.000 cuộc giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức gần 25.000 cuộc giám sát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, thông qua đó kiến nghị thu hồi trên 252.000 m2 đất và trên 15 tỷ đồng...

Hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội cũng được triển khai toàn diện. Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức trên 1.000 cuộc giám sát tại các doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, qua đó truy thu trên 450 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn Thành phố cũng đã phối hợp, tổ chức trên 5,6 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp...

Công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố... Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Trung ương, Quyết định số 6525 và Quyết định số 2200 của Thành ủy được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố coi trọng, luôn tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh:TA)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị chưa sâu, một số đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị; nội dung công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn chung chung, hời hợt, chưa phát huy trách nhiệm. Công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa được tổ chức thường xuyên. Việc tiếp thu ý kiến và phản hồi của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Việc giám sát và góp ý cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ quan và ở nơi cư trú hiệu quả chưa cao, còn hình thức...

Tham luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị nêu bật những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW. Đồng thời chỉ rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và Quyết định số 6525-QĐ/TU, 2200-QĐ/TU…, gắn với thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hoá Quy chế, Quy định; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề nghị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động phối hợp xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh:TA)

“Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức và giám sát chặt chẽ việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...” – đồng chí Hoàng Trung Hải nói.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích cao trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW./.

Tìm kiếm theo ngày