Tăng cường chấn chỉnh việc treo biển quảng cáo sai quy định

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều biển quảng cáo với nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau, tô điểm cho phố phường sầm uất, hiện đại. Tuy nhiên, không ít biển hiệu sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, văn hóa đường phố và an toàn giao thông.Một số cửa hàng có biển quảng cáo bằng tiếng nước ngoài và bị rách,

bạc màu tại đường Chu Văn Thịnh (Thành phố).


Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường chính của các huyện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại Thành phố, vẫn xảy ra tình trạng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh in biển hiệu quảng cáo không theo chuẩn quy định của pháp luật về kích cỡ, màu sắc. Điển hình, như: một cửa hàng có từ 2-3 biển hiệu quảng cáo lắp đặt chồng lên nhau; quảng cáo sử dụng quá nhiều chữ nước ngoài mà không sử dụng chữ Việt; in tiếng nước ngoài lớn hơn phụ đề tiếng Việt.... Bên cạnh đó, nhiều biển hiệu quảng cáo khung sắt bị hoen gỉ, phông bạt rách, bạc màu, gây mất mỹ quan; có biển quảng cáo che kín toàn bộ mặt tiền, mặt bên, vượt lên nóc công trình, nhà ở, ảnh hưởng rất lớn tới không gian và chặn đường thoát nếu có cháy nổ xảy ra hoặc khi giông lốc, mưa bão, các biển quảng cáo có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.


Theo điều 18 và điều 34, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội quy định: “Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 mét, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1 mét, chiều cao tối đa là 4 mét nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu; biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt; trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt...”. Quy định rất rõ ràng, nhưng một số tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo vẫn ngang nhiên vi phạm. Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Hồng Chinh, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết: Hoạt động quản lý Nhà nước về quảng cáo trên địa bàn tỉnh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện quảng cáo còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trong hoạt động quảng cáo cũng có những khó khăn, do đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng; một số địa phương buông lỏng quản lý, chưa xử lý triệt để các trường hợp vi phạm...


Để tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo, trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan chuyên môn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các phòng chức năng tăng cường tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về biển hiệu tại Điều 34 Luật Quảng cáo và Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; chấn chỉnh về nội dung, hình thức trên các bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, siết chặt quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của Luật Quảng cáo và Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tại các địa phương. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh tự kiểm tra, rà soát mức độ an toàn và có các biện pháp khắc phục đối với các biển quảng cáo sai quy chuẩn nhằm đưa hoạt động quảng cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Tìm kiếm theo ngày