Tăng cường các biện pháp PCCCR mùa khô hanh

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

LTS: Theo dự báo, mùa khô hanh năm nay sẽ kéo dài và có những diễn biến phức tạp, để chủ động công tác PCCCR, lực lượng kiểm lâm đang tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Lương Ngọc Hoan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về vấn đề này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

Lực lượng kiểm lâm Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tuần tra bảo vệ rừng

 

P.V: Xin ông cho biết kết quả công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR năm 2019?


Ông Lương Ngọc Hoan: Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 628.430 ha rừng, tỷ lệ độ che phủ đạt trên 44,5%. Chi cục đã thường xuyên chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các phòng, ban tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ PCCCR và triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp bền vững; đặc biệt là quán triệt, phổ biến Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Vận động người dân sống gần rừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy ước bảo vệ rừng đến từng tổ, bản, cụm dân cư, sản xuất nương rẫy theo đúng mốc giới quy định, thực hiện tốt các biện pháp PCCCR trong mùa khô hanh. Năm 2019, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền các xã mở 746 đợt tuyên truyền tại các bản về công tác bảo vệ và PCCCR, với gần 42.000 lượt người tham gia; ngoài ra, các đơn vị cơ sở thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động quy định về quản lý, bảo vệ và PCCCR.


Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019; chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung làm tốt công tác PCCCR; xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ CHQS tỉnh trong công tác bảo vệ và PCCCR; tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn một số huyện; triển khai xây dựng mới và duy tu gần 122 km đường băng trắng cản lửa phục vụ công tác PCCCR. Tuy nhiên, mùa khô hanh năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy rừng. Trong đó, cháy 263,4 ha rừng trồng đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản lâm sinh, mức độ thiệt hại từ 70-100%; cháy 33 ha rừng trồng đã thành rừng và 153 rừng tự nhiên, mức độ thiệt hại 5-15%.


P.V: Hiện đang cao điểm mùa khô hanh, để chủ động trước mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra, lực lượng kiểm lâm đã triển khai những biện pháp nào, thưa ông?


Ông Lương Ngọc Hoan: Trong nhiều ngày qua, trên địa bàn toàn tỉnh không có mưa, hiện nay dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao, nhiều khu vực báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Với phương châm “phòng là chính, chữa cháy kịp thời, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có”, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra địa bàn, xây dựng, triển khai phương án và bố trí lực lượng PCCCR tại cơ sở. Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết bảo vệ, PCCCR giữa huyện với xã; cam kết giữa xã, chủ rừng với bản, hộ gia đình; tăng cường quản lý bảo vệ, PCCCR ở các địa bàn trọng điểm; tổ chức thường trực bảo vệ rừng và PCCCR 24h/ngày. Chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tận gốc, không để hình thành các “điểm nóng”; tổ chức khoanh vùng xác định các điểm, khu vực có nguy cơ cháy cao, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác PCCCR trong mùa khô hanh. Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Ổn định hệ thống lực lượng kiểm lâm ở địa phương, đặc biệt kiểm lâm địa bàn trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, phát triển và PCCCR. Tập trung củng cố các tổ, đội PCCCR tại các bản, rà soát, bổ sung phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Đổi mới công tác tuyên truyền, chế độ thông tin báo cáo, kết quả xử lý các vụ vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ, PCCC và phát triển rừng.


Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra. Năm 2020, phấn đấu giảm cả về số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại so với năm 2019, diện tích rừng toàn tỉnh đạt 641.435 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng tăng lên 45,4%.


P.V: Xin cảm ơn ông.Nhân dân bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập (Mộc Châu) làm đường băng cản lửa.


Ngọc Thuấn (thực hiện)

Tìm kiếm theo ngày