Sốp Cộp: Truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ngày 11/10, tại xã Mường Và, UBND huyện Sốp Cộp đã phát động chiến dịch truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10.Buổi phát động chiến dịch truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính.


Những năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện Sốp Cộp giảm từ 2,1% (năm 2007) xuống còn 1,9% (năm 2017); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 23,3% (năm 20017) xuống 20% năm 2017; tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 47% (năm 2007) lên 70% (năm 2017). Tuy nhiên, mức sinh còn cao (tỷ suất sinh thô 23,6%, tỷ lệ tảo hôn 13,6%). Đặc biệt, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn tăng...


Tại lễ phát động, Ban tổ chức kêu gọi các cấp chính quyền, đoàn thể, cộng đồng, tổ chức xã hội trên địa bàn huyện chung tay kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, để phụ nữ và các em gái có cơ hội được chăm sóc và giáo dục phát triển toàn diện. Đồng thời, tổ chức diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn xã Mường Và.

Tìm kiếm theo ngày