Sốp Cộp: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Ngày 05 tháng 08 năm 2019

Hội Cựu chiến binh huyện Sốp Cộp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ III, giai đoạn 2014-2019.Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp

Ảnh: Quàng Phương (Hội CCB huyện Sốp Cộp)

 

Hội Cựu chiến binh huyện Sốp Cộp hiện có 10 cơ sở hội, với 1.619 hội viên. 5 năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu thi đua của Hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thực hiện Cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB đã vận động gia đình hội viên hiến trên 14.500 m2 đất, gần 4.800 ngày công lao động để bê tông các tuyến đường nội bản... Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH hơn 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; 78,6% số gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá...


Hội nghị đã bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội thi đua Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI; phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024.


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân; Hội CCB huyện tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Tìm kiếm theo ngày