Sốp Cộp quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Thời gian qua, huyện Sốp Cộp luôn quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.Cán bộ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sốp Cộp tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng tới hộ dân ở bản Phải, xã Púng Bánh.


Huyện Sốp Cộp hiện có 28 báo cáo viên pháp luật trình độ đại học trở lên, 123 tuyên truyền viên trình độ trung cấp và hiểu biết pháp luật, đáp ứng cơ bản các yêu cầu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn. Đây được coi là lực lượng nòng cốt đưa pháp luật đến gần nhất với người dân, thông qua các hội nghị tuyên truyền tại cơ sở, các cuộc họp bản để nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.


Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hằng năm, Sốp Cộp cử báo cáo viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến tại tỉnh; chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho các tuyên truyền viên pháp luật cơ sở, thông qua các cuộc giao ban tư pháp quý, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Toàn huyện hiện có 83 tủ sách pháp luật (8 tủ sách của xã, 75 tủ sách của các cơ quan, đơn vị trường học), mỗi tủ sách có từ 215 đến 250 đầu sách trở lên; hằng năm, các cơ quan, đơn vị bổ sung từ 7 đến 10 đầu sách pháp luật mới trở lên, làm đa dạng các đầu sách trong tủ sách pháp luật, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật...


Bà Trần Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, cho biết thêm: Là cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện, Phòng luôn chủ động đôn đốc, hướng dẫn các thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL; tham mưu rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; duy trì sinh hoạt Ngày pháp luật, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật hằng năm đối với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã... qua đó, tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời nhiều nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống thông tin truyền thông, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử được quan tâm, giúp người dân nông thôn, nhất là bà con dân tộc thiểu số và vùng cao nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng, tìm hiểu, chấp hành pháp luật của mọi người dân. Trong 3 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm và Thanh tra huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Luật An ninh mạng tại 4 bản của xã Mường Lèo, thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Từ năm 2018 đến nay, Phòng còn phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ và phát triển rừng... thu hút gần 3.000 lượt người dân, người có uy tín, công chức tư pháp xã tham gia. Ngoài ra, cấp phát trên 13.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống mua bán người; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng chống tác hại của thuốc diệt cỏ...


Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL độc lập, như: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 254 buổi cho gần 800 cán bộ, giáo viên và nhân viên, lồng ghép tuyên truyền Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Luật lao động...; tổ chức gần 100 hoạt động ngoài giờ cho 9.000 lượt học sinh kết hợp tuyên truyền, phổ biến các Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự...; Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền thu hút 2.000 lượt người dự nghe về Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các bản và cụm dân cư cho người dân trên địa bàn...; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã còn lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp, sinh hoạt của cơ quan; duy trì hoạt động Ngày pháp luật; đẩy mạnh công tác xét xử lưu động tại cơ sở...


Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo bà con nhân dân các dân tộc, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tìm kiếm theo ngày