Sốp Cộp phát triển giao thông nông thôn

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

Xác định phát triển giao thông nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Sốp Cộp đã sử dụng các nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp, mở mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

                                      


Đường về bản Hốc Một, xã Mường Và đã được đổ bê tông.

             

Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Để đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Từ nguồn hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn theo các Nghị quyết 40, 41, 63, 115, 77 của HĐND tỉnh, đã tạo đà cho phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Nhiều xã đã thực hiện tốt phong trào xây dựng giao thông nông thôn làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, như các xã: Sốp Cộp, Dồm Cang, Nậm Lạnh, Mường Và...

             

Chúng tôi đến xã Dồm Cang, là xã thứ hai của huyện Sốp Cộp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019, ấn tượng là những con đường bê tông kiên cố, sạch sẽ dẫn về các bản. Từ năm 2015 đến nay, xã Dồm Cang đã huy động gần 120 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng. Tuyến đường từ trung tâm huyện đến xã đã được rải nhựa; gần 20 km đường liên bản được đổ bê tông; 11,8 km đường ngõ, 3 km đường nội đồng được đổ bê tông. Ông Cầm Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Dồm Cang, chia sẻ: Năm 2015, xã mới đạt 6/19 tiêu chí, 15/39 chỉ tiêu nông thôn mới, trong đó, giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất; thời điểm đó, cả xã chỉ có tuyến đường vào Trường Tiểu học, THCS được đổ bê tông, với vài chục mét. Trước những khó khăn này, ngoài tận dụng tối đã sự hỗ trợ của Nhà nước thì công tác tuyên truyền vận động, huy động sức dân được xã đặc biệt quan tâm, để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển giao thông nông thôn và đã tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất, góp tiền, của, vật liệu xây dựng cùng xã làm đường nội bản, đường nội đồng. Đường được đổ bê tông, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, giúp cho sản xuất thuận tiện hơn rất nhiều; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; xã đã không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,7%.

             

Phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Sốp Cộp đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của các xã trên địa bàn, mạng lưới giao thông được kết nối thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Sốp Cộp đã đầu tư xây dựng 272 công trình giao thông các loại; 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã và 32% tuyến đường từ trung tâm xã đến các bản đã được cứng hóa. Từ sự hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn theo các Nghị quyết 40, 41, 63, 115, 77 của HĐND tỉnh, 8 xã, 90 bản của huyện đã thực hiện đổ bê tông được 1.450 tuyến đường liên bản, nội bản, đường nhánh, ngõ xóm, nội đồng... với tổng chiều dài hơn 190 km, tổng kinh phí gần 171 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ gần 49 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 122 tỷ đồng).

             

Phong trào phát triển giao thông nông thôn đã và đang làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đang còn những khó khăn, như: Việc huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng tại một số xã còn gặp nhiều khó khăn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền xã chưa chủ động; kinh phí đầu tư còn hạn hẹp; địa hình đồi núi chia cắt, dân cư sống phân tán... Huyện Sốp đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; động viên, khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, đóng góp kinh phí làm đường; phát động phong trào hiến đất, đóng góp tiền, của, công sức chung tay làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày