Sốp Cộp: Gần 200 cán bộ cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Trong 5 ngày (từ ngày 5-10/4), Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền cho gần 200 bí thư chi bộ, trưởng bản trên địa bàn huyện.

                                 


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền cho bí thư chi bộ, trưởng bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

           

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được học tập 7 chuyên đề, gồm: Công tác tổ chức xây dựng Đảng của chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của chi bộ; phương thức lãnh đạo của chi bộ bản trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hiện nay gắn với chế biến, tiêu thụ; phương thức lãnh đạo của chi bộ trong lãnh đạo tiếp tục phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; lãnh đạo của chi bộ, trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố trong chỉ đạo nhân dân và cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; một số kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố.  


Tham gia tập huấn, các đại biểu còn được nghiên cứu thực tế một số mô hình trồng cam, xoài, sa nhân, dứa tại các xã Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh và Sốp Cộp. 

Tìm kiếm theo ngày