Sốp Cộp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Ngày 10 tháng 02 năm 2020

Là xã đầu tiên của huyện Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới, Sốp Cộp đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững.


 

Nhà văn hóa bản Tà Cọ được xây dựng kiên cố.


Trao đổi với ông Trần Công Lực, Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, được biết: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2017, xã Sốp Cộp đã bắt tay vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trọng tâm các tiêu chí như: Thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị.


Thực tế cho thấy, đạt được các tiêu chí đã khó, duy trì giữ vững các tiêu chí nông thôn mới còn khó hơn, đặc biệt là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và hộ nghèo trên địa bàn. Chính vì vậy, xã đã lồng ghép vào các chương trình, dự án như 30a, 135 để hỗ trợ các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình điểm, tiêu biểu như: Mô hình trồng cây ăn quả áp dụng hệ thống tưới ẩm tại bản Tà Cọ, trồng chanh leo bản Sốp Nặm, chăn nuôi gà sinh học ở bản Huổi Khăng, chăn nuôi ngựa bạch ở bản Hua Mường, chăn nuôi lợn tại bản Sốp Cộp... Đồng thời, vận động người dân liên kết sản xuất, thành lập các hợp tác xã, tạo thành các chuỗi sản xuất có giá trị kinh tế cao. Xã hiện có 5 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%.


Bên cạnh đó, xã đặc biệt quan tâm đến thực hiện tiêu chí môi trường. Xã đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn người dân tại các bản thu gom, tập trung rác thải đúng nơi quy định để tổ vệ sinh môi trường của xã đến thu gom, vận chuyển về khu bãi rác và xử lý; phân công các tổ chức, đoàn thể gắn thực hiện tiêu chí môi trường với các phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng; thường xuyên lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.


Dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường hoa tại bản Ban, chị Vì Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sốp Cộp, cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên thường xuyên quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ, xóm; sử dụng nước sạch, thực hiện an toàn thực phẩm; trồng cây xanh tại nhà văn hóa bản... Đồng thời, phát động phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại 11/11 chi hội; lấy Chi hội bản Ban làm điểm để nhân rộng mô hình. Đến nay, các chi hội đã xây dựng được 6 đoạn đường kiểu mẫu, tuyến đường hoa, tổng chiều dài hơn 2.000 m.Hội viên phụ nữ xã Sốp Cộp chăm sóc tuyến đường hoa tại bản Ban.


Còn với các tiêu chí khác, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp vật liệu xây dựng, hiến đất, đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, xây dựng bản văn hóa... Năm 2019, xã Sốp Cộp đã thực hiện bê tông 1,3 km đường nội đồng; kiên cố hóa hơn 250 m kênh mương phục vụ sản xuất; 2 trường học được đầu tư xây dựng kiên cố; không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 96%, trong đó, 44% lao động qua đào tạo; 82% bản được công nhận bản, tiểu khu văn hóa...


Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã và sự chung sức, đồng lòng của người dân, Sốp Cộp sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tìm kiếm theo ngày