Sốp Cộp đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đổi thay cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện.Một góc trung tâm huyện Sốp Cộp.


Với đặc thù huyện vùng cao biên giới, Sốp Cộp có địa hình khá phức tạp, chia cắt bởi hệ thống suối, khe khá dày và đồi núi hiểm trở; kinh tế chưa phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Do vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Sốp Cộp xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong 10 năm, huyện đã cấp phát 836 cuốn tài liệu tuyên truyền nông thôn mới; 1.140 tranh áp phích các loại; 333 tờ gấp giới thiệu 10 mô hình sản xuất hiệu quả cao trong xây dựng NTM; 42 quyển sách thiết kế kiên cố hóa kênh mương; 160 cuốn lịch nông thôn mới; 12 pano 19 tiêu chí; 6 pano khẩu hiệu tuyên truyền về NTM...


Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng nông thôn, hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, sản xuất phát triển, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã Sốp Cộp đạt 19 tiêu chí đạt chuẩn NTM, xã Dồm Cang đạt 14 tiêu chí, (dự kiến đạt chuẩn trong năm 2019), còn lại các xã đều đạt từ 7-10 tiêu chí. Toàn huyện đã huy động 2.473 tỷ đồng xây dựng 490 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sinh hoạt, trụ sở xã và nhiều công trình phụ trợ khác, trong đó nhân dân đóng góp 179 tỷ đồng, hiến 73.573 m² đất. Đặc biệt là phong trào làm đường giao thông, toàn huyện có 8 xã, 90 bản làm 1.450 tuyến nhánh đường trục bản, liên bản, ngõ xóm, với tổng chiều dài 186 km, tổng kinh phí trên 170 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 122 tỷ đồng.Đường giao thông liên bản Co Pồng - Sổm Pói, xã Sốp Cộp được bê tông kiên cố.


Trong lĩnh vực phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tích cực chỉ đạo hỗ trợ giống, vật tư sản xuất cho các hộ từ các chương trình chính sách như Chương trình 135, 102, Nghị quyết 30a... với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Riêng năm 2018, huyện thực hiện 3 mô hình: Nuôi ngựa bạch xã Sốp Cộp, trồng cây ăn quả xã Mường Và, trồng chanh leo xã Sốp Cộp và Dồm Cang; năm 2019, đã phê duyệt bổ sung 4 dự án: Cây gai xanh xã Mường Và, Nậm Lạnh; cây có múi xã Nậm Lạnh, Sốp Cộp; nuôi bò sinh sản xã Nậm Lạnh, Mường Và; trâu sinh sản xã Sốp Cộp... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng các giống mới có năng suất cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất. Toàn huyện hiện có 1.317 ha cây ăn quả, trong đó, 211 ha xoài; 146,5 ha nhãn; 334,5 ha cây có múi; 379,3 ha cây sơn tra; 114,1 ha mận... Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.


Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Nếu thu nhập bình quân năm 2010 là 5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 là 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn năm 2010 đạt 30%, năm 2018 đạt 64%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2010 là 58,89%, năm 2018 giảm xuống còn 36,17%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 90%. Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều chuyển tích cực. Hiện, toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 1; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. 8/8 trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp; 6/8 trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2018 còn 16,1%. Toàn huyện có 6 nhà văn hóa xã, còn 2 xã đang thi công xây dựng; 104 nhà văn hóa bản; duy trì 5 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại xã Sốp Cộp; hằng năm có 26,56% số bản đạt tiêu chuẩn văn hóa...


Phát huy kết quả đạt được, hụyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn, trọng tâm là phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP; phát triển văn hóa, giáo dục; ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân; phấn đấu từ nay đến năm 2025 có 3 xã đạt chuẩn NTM, công nhận 49 bản đạt “Bản nông thôn mới”...

Tìm kiếm theo ngày