Sốp Cộp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

Hiện nay, đang là cao điểm mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm huyện Sốp Cộp cùng các đơn vị chức năng đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), quyết tâm bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn.Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Sam Kha (Sốp Cộp).


Sốp Cộp hiện có trên 75.000 ha rừng; trong đó, có hơn 40.000 ha rừng phòng hộ, trên 27.000 ha rừng sản xuất và 6.300 ha rừng đặc dụng. Ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện, cho biết: Ngay từ đầu mùa khô năm 2020-2021, Hạt Kiểm lâm huyện đã tích cực tham mưu với UBND huyện về công tác bảo vệ và PCCCR; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, bản và chủ rừng triển khai thực hiện các phương án PCCCR; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng; rà soát phương án PCCCR cấp huyện, cấp xã với phương châm “4 tại chỗ” và “4 sẵn sàng”; hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, đốt nương an toàn, đúng quy định...


Đồng thời, Hạt phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê nương ở các xã, bản giáp khu vực có rừng; kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương gần khu vực rừng; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho các xã kiện toàn và củng cố 131 tổ, đội quần chúng và tổ, đội của các tổ chức về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với trên 2.000 người tham gia.


Bên cạnh đó, Hạt đã phối hợp với các xã thường xuyên rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền về PCCCR cho 424 lượt người dân; đã kiểm tra, phát hiện 9 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm sản, phạt tiền 50 triệu đồng.


Xã Sam Kha hiện có hơn 7.000 ha rừng, mùa khô năm nay, xã đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” và “4 sẵn sàng”; kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ, đội bảo vệ rừng cấp bản. Tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn, ban quản lý rừng tổ chức cho nhân dân các bản trực canh gác  24/24 giờ tại các khu rừng trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy. Thực hiện nghiêm lịch tuần tra rừng, kiểm soát người ra vào các khu rừng, không cho đốt lửa trong rừng.


Ông Vàng Lậu Tủa, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, xã đã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn triển khai các phương án PCCCR; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng thông qua nhiều hình thức, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về PCCCR; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng tới các hộ gia đình, chủ rừng.


UBND xã Sam Kha chỉ đạo các bản đưa công tác bảo vệ rừng vào hương ước, quy ước của bản để bà con thống nhất nghiêm túc thực hiện. Trong tháng 3 vừa qua xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện Sốp Cộp tổ chức thành công diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã năm 2021, kinh nghiệm diễn tập chính là cơ sở cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai tốt các biện pháp thực tế để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn xã.


Trước diễn biến khó lường của thời tiết, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày