Sốp Cộp: Cấp phát trên 308 tấn gạo cho học sinh bán trú

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, huyện Sốp Cộp đã tiếp nhận và cấp phát trên 308 tấn gạo đợt 3 năm học 2017-2018 và đợt 1 năm học 2018-2019 cho học sinh bán trú trên địa bàn. Công tác nấu ăn cho học sinh bán trú tại các trường phổ thông được thực hiện tốt, toàn huyện có 19 trường phổ thông có học sinh bán trú và tổ chức nấu ăn bán trú cho 2.268 học sinh tập trung tại trường.


 

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn (Sốp Cộp).

Tìm kiếm theo ngày