Sông Mã: Xuất khẩu 40 tấn nhãn đầu tiên

Ngày 07 tháng 08 năm 2018

Ngày 7/8, huyện Sông Mã đã xuất khẩu 40 tấn nhãn sang thị trường Trung Quốc. Đây là 40 tấn nhãn xuất khẩu đầu tiên của huyện Sông Mã, thông qua Công ty TNHH Cánh đồng vàng của tỉnh Lạng Sơn; Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tùng - Sơn La, với giá bán tại huyện là 11 nghìn đồng/kg.


 

Các thành viên Hợp tác xã Tiên Cang, xã Chiềng Cang (Sông Mã), thu hoạch nhãn xuất khẩu.

 

Hiện nay, Sông Mã có gần 6.100 ha nhãn, trong đó, có khoảng 4.500 ha nhãn ghép (4.223 ha nhãn đã cho thu hoạch), với tổng sản lượng đạt hơn 40.000 tấn quả. Có 9 HTX trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP, với 166 ha, sản lượng 930 tấn. Để tiêu thụ sản phẩm nhãn, huyện Sông Mã đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp, tập đoàn với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cây ăn quả để xuất khẩu nhãn. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nhãn Sông Mã gồm: Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tùng - Sơn La; Công ty TNHH đặc sản Tây Bắc tại Lào Cai; Công ty TNHH Cánh đồng vàng tại Lạng Sơn; Công ty TNHH Agricare Việt Nam... và các doanh nghiệp Trung Quốc. Dự kiến đến cuối vụ, nhãn sẽ được tiêu thụ hết tại các thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tìm kiếm theo ngày