Sông Mã: Sửa chữa, nạo vét hơn 317 km kênh mương, thủy lợi

Ngày 17 tháng 04 năm 2019

Để đảm bảo cho vụ chiêm xuân đạt năng xuất cao, từ đầu năm đến nay, huyện Sông Mã đã chỉ đạo các xã tổ chức tu sửa, nâng cấp, gia cố được 146 phai; nạo vét, đào đắp hơn 317 km kênh mương với khối lượng 3.338 m³ đất đá, phát quang 111.245 m² kênh mương; phát động 8.529 ngày công tham gia tổng vệ sinh, làm thuỷ lợi và giao thông để tăng cường năng lực tưới tiêu của hệ thống kênh mương, phai, bảo đảm phát huy hiệu quả của các công trình thủy lợi, đủ nước cho sản xuất lúa vụ chiêm xuânNgười dân bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu (Sông Mã) khơi thông mương phục vụ sản xuất.

Tìm kiếm theo ngày