Sông Mã: Phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ngày 10/6, tại xã Chiềng Khoong, Ban Chỉ đạo lĩnh vực y tế huyện Sông Mã đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn”. Tham gia Lễ phát động có đông đảo cán bộ, viên chức, phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn.Lễ phát động Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Ảnh: Hoàng Tuấn (Sông Mã)


Tại Lễ phát động, Ban Chỉ đạo lĩnh vực y tế huyện đã tổ chức tuyên truyền về tỷ lệ mất cân bằng giới tính sau khi sinh; thực trạng tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn; các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại; cách phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục... Đồng thời, Trung tâm y tế huyện tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cấp phát thuốc, đặt vòng tránh thai cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại trạm y tế xã Chiềng Khoong.Cán bộ Trạm y tế xã Chiềng Khoong tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ.

Ảnh: Hoàng Tuấn (Sông Mã)


Thông qua chiến dịch, giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện đời sống nhân dân.   

Tìm kiếm theo ngày