Sông Mã phấn đấu xây dựng NTM toàn diện, bền vững

Ngày 09 tháng 09 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, Sông Mã đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân, nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Đường liên bản xã Chiềng Cang (Sông Mã) đã được đổ bê tông.


Với đặc thù của một huyện miền núi biên giới, địa bàn rộng, phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình, điểm xuất phát của các xã khá thấp, hầu hết chỉ từ 1 đến 4/19 tiêu chí, nếu không có quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, chắc chắn sẽ khó hoàn thành. Bà Cầm Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nắm chắc tình hình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách xã, các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu; thực hiện đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền, vận động; đưa nội dung thực hiện xây dựng NTM vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; lựa chọn những tiêu chí, chỉ tiêu dễ thực hiện trước; nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới; vận dụng linh hoạt các phương thức triển khai và huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân... Qua 10 năm thực hiện chương trình, Sông Mã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Chiềng Khương là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM, sau 5 năm (2012 - 2017) triển khai, xã đã huy động được trên 37 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ gần 15 tỷ đồng, còn nhân dân đóng góp hơn 22 tỷ đồng tiền mặt, trên 31.000 công lao động, hiến 12.161 m² đất, hơn 2.600 m³ cát, đá, 21 m³ gỗ cốp pha và chặt 613 cây nhãn, xoài để bê-tông hóa 156 tuyến đường nội bản, liên bản với tổng chiều dài gần 45 km; xây dựng phai thủy lợi bản Lon Kham, làm công trình thủy lợi bản Huổi Nhương, cùng các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác để tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập... năm 2018, tổng giá trị sản xuất hàng hóa toàn xã đạt trên 250 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, thu nhập đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 5%... Xây dựng thành công NTM tại Chiềng Khương trở thành bài học, kinh nghiệm thực tiễn để Sông Mã tiếp tục triển khai thực hiện trên các địa bàn khác đã đăng ký. Tìm hiểu được biết thêm, cơ cấu kinh tế của huyện đang có bước phát triển hợp lý, phù hợp với tiềm năng và khả năng huy động nguồn lực của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển khá, giá trị sản xuất bình quân tăng 9,6%/năm; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 4,4%/năm; công nghiệp, xây dựng trên 8,6%/năm; dịch vụ hơn 15,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần khu vực nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Từ năm 2010 đến nay, Sông Mã đã đầu tư xây dựng 392 công trình, với gần 600 tỷ đồng, xây dựng 419 tuyến đường bê-tông, dài gần 125 km; xây dựng thêm nhiều công trình trường học, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa... đạt bình quân 9,2 tiêu chí/xã; ngoài Chiềng Khương đạt chuẩn NTM năm 2017; xã Chiềng Sơ đã đạt 15 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2019 đạt chuẩn; 5 xã khác đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 11 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 24,52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34% (theo đa chiều)... nhờ đó, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.


Với những kết quả đã đạt được, Sông Mã đang nỗ lực vươn lên trở thành một huyện phát triển khá của tỉnh, tạo động lực, tiền đề hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn mới một cách toàn diện, bền vững.

Tìm kiếm theo ngày