Sông Mã nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân đã được huyện Sông Mã chỉ đạo tập trung giải quyết ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với người dân. Nhờ đó, trên địa bàn huyện không có điểm nóng, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, không có vụ việc tồn đọng, kéo dài; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

 

Cán bộ xã Nậm Mằn (Sông Mã) tiếp công dân.

 

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp 94 lượt, với 122 công dân (huyện tiếp 8 lượt; các xã, thị trấn tiếp 86 lượt). Tại huyện đã tiếp nhận 85 đơn thư (82 đơn đề nghị, kiến nghị; 3 đơn tố cáo); các xã, thị trấn nhận 83 đơn thư (79 đơn đề nghị, phản ánh; 4 đơn tố cáo). Trong đó, nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, tham nhũng... Các đơn thư đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, tình hình an ninh trật tự đã được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm theo đúng quy định. 100% đơn thư được giải quyết đúng thời gian quy định, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

 

Có được kết quả đó là do có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật của huyện trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng người dân, giúp người dân nâng cao nhận thức trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, không khiếu kiện vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 447 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với trên 49.000 lượt người nghe; phát trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn 543 lượt, phát miễn phí hơn 17.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân... Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân cho trên 400 lượt người tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn. Duy trì 425 tổ hòa giải, với 2.944 hòa giải viên cơ sở hoạt động theo Pháp lệnh hòa giải cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hòa giải mâu thuẫn, làm giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

 

Cùng với đó, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên theo đúng quy định, có nội quy tiếp công dân, ban hành lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện vào các ngày 2, 15, 20 và 25 hằng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, lễ thì ngày tiếp là ngày làm việc đầu tiên liền kề và tiếp công dân đột xuất theo quy định. Công tác tiếp dân ở các xã, thị trấn duy trì thường xuyên tối thiểu 1 buổi/tuần theo lịch quy định của từng địa phương. Đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất thông qua trụ sở tiếp công dân huyện trước ngày 20 hằng tháng về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau khi tiếp nhận đơn, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời theo quy định.

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế đối với những lĩnh vực thường xuyên phát sinh, như: Quản lý đất đai, quản lý hành chính, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản... 5 tháng đầu năm, huyện triển khai 3 cuộc thanh tra hành chính tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Cai; Trường Mầm non Hoa Đào, xã Mường Cai và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện có sai phạm ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Cai đối với khoản kinh phí hỗ trợ chi phí học tập do giáo viên chủ nhiệm một số lớp giữ lại trong học kỳ I năm học 2019-2020 của các học sinh đã bỏ học; tại Trường Mầm non Hoa Đào phát hiện chi sai tiền công tác phí... Qua đó, đã xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân, thu hồi 4 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý.

 

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, nhất là chính sách, pháp luật về đất đai, các quy định về khiếu nại, tố cáo...; năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể diễn biến phức tạp. Huyện Sông Mã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ cơ sở; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tìm kiếm theo ngày