Sông Mã: Nậm Mằn, Chiềng Khoong hết dịch tả lợn châu Phi

Ngày 12 tháng 08 năm 2019

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Sông Mã từ ngày 20/3 tại bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong, với 7 con lợn bị mắc bệnh; đến ngày 7/6, dịch xuất hiện tại 22 bản thuộc 6 xã, thị trấn, gồm xã: Chiềng Khoong, Mường Cai, Nà Nghịu, Huổi Một, Chiềng Sơ, Yên Hưng. Tổng số lợn trong ổ dịch đã tiêu hủy là 1.371 con, với tổng trọng lượng 55.013 kg. Huyện Sông Mã đã thành lập 3 chốt kiểm dịch tại các xã: Chiềng Khương, Chiềng Phung, Bó Sinh; tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch, tiêu hủy số lợn dịch, tăng cường công tác vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc không để dịch lây lan ra diện rộng.


Ngày 2/8, UBND huyện Sông Mã đã ban hành quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Chiềng Khoong và Nậm Mằn. Hiện, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn 2 xã trên được phép hoạt động bình thường theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày