Sơn La vươn lên tầm cao mới

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Sơn La đã đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, thế mạnh và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020- 2025), đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Sơn La về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển những năm tiếp theo.

                                       


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

và đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

thăm gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.       Ảnh: PV

             

Phóng viên: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Xin đồng chí cho biết những đột phá nổi bật nhất trong nhiệm kỳ này?

             

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy: Thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã ban hành, tập trung thực hiện 7 chương trình trọng tâm và đã tạo được một số đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ chế, chính sách được xây dựng kịp thời, chất lượng, đồng bộ, phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn, như: chủ trương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc sang trồng cây ăn quả; thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.... Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; GRDP bình quân đầu người năm 2020 của tỉnh ước đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015.

             

Về sản xuất nông nghiệp, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và bước đột phá mới, góp phần thay đổi tư duy và phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua chính sách khuyến khích, phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; đã xây dựng được 144 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được nhiều thị trường khó tính đón nhận (Úc; Pháp; Mỹ; Nhật,...); thu hút được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 12 nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh...

             

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, phát triển theo hướng kết nối đồng bộ, hiện đại, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của các tầng lớp nhân dân; giai đoạn 2016-2020, đã cứng hóa mặt đường bằng bê tông xi măng 9.645 tuyến/2.370 km, với tổng kinh phí đầu tư 2.519,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 798,9 tỷ đồng, chiếm 31,7%. Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 209% kế hoạch đề ra; Thành phố Sơn La được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư đã bước đầu phát huy hiệu quả; đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn đến khảo sát và triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh (Tập đoàn TH; Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Quế Lâm; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk);..). Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh đã giảm từ 34,44% (năm 2015) xuống còn 18,62% (năm 2020), bình quân giảm trên 3%/năm; hai huyện Phù Yên và Quỳnh Nhai được công nhận thoát nghèo.

             

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về kết quả công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị?

             

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy: Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nêu cao trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức các đợt kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, thay thế cán bộ, đảng viên không có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

             

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo phương châm “động”, “mở”, ổn định, kế thừa, phát triển và chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ; quan tâm đặc biệt, tăng tỷ lệ đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số (Độ tuổi trung bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII là 48,47 tuổi, khóa XIV là 44,42 tuổi; tỷ lệ cán bộ nữ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII là 19,6%, khóa XIV là 23,53%).

             

Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại được thực hiện tích cực, có hiệu quả. Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh kết nạp được 15.404 đảng viên; đến nay, 100% bản, tiểu khu, tổ dân phố có đảng viên và có chi bộ. Một số chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính của tỉnh được đánh giá cao hơn qua các năm...

             

Phóng viên: Đồng chí cho biết những quyết sách của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo phát triển kinh tế và thu hút đầu tư để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong chặng đường phát triển tiếp theo?

             

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 82.010 tỷ đồng, bình quân đạt trên 16.400 tỷ đồng/năm; trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao và tăng nhanh cho thấy hiệu quả công tác thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh bước đầu phát huy hiệu quả. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh tập trung vào một số giải pháp, như:

             

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản và phát triển du lịch.

             

Chủ động nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp, tác động tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tự lực, tự chủ của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát huy khả năng và nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

             

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tạo mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa người dân, hộ sản xuất, hợp tác xã và các doanh nghiệp.

             

Tập trung đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, hạ tầng du lịch, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, khu kinh tế cửa khẩu Chiềng Khương và cửa khẩu Lóng Sập. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển khu công nghiệp ở Vân Hồ....

             

Phóng viên: Để xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

             

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy: Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: (1) Về phát triển nông nghiệp: Xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Vùng Tây Bắc. (2) Về phát triển công nghiệp: Xây dựng Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc. (3) Về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch: Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Định hướng xây dựng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia để tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.(4) Về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng: Tập trung đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến tránh thành phố Sơn La, cảng hàng không Nà Sản. Phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I; phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển khu công nghiệp ở Vân Hồ. (5) Phấn đấu xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có ít nhất 01 huyện trở lên thoát nghèo. (6) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng Sơn La trở thành Trung tâm đào tạo của vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào. (7) Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (8) Tăng cường bảo đảm quốc phòng - quân sự địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai quy trình, thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu chính Lóng Sập (Việt Nam) - Pa Háng (Lào) lên cửa khẩu quốc tế. (9) Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

             

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tìm kiếm theo ngày