Sơn La quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/UBND ngày 24/6/2022 phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.


Chủ đề thi đua “Sơn La quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính chú động, sáng tạo, trí tuệ tập thể từ đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.Du khách trải nghiệm gian hàng nông sản tại sàn TMĐT PostMart.vn.

           

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, như: Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Nổi bật là, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng dịch vụ công tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền. Đầu tư xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu.

           

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 5-10% GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G/5G) và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

           

Thời gian từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12 năm 2025. Kết thúc đợt thi đua bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tìm kiếm theo ngày