Sơn La đứng thứ 6 về Chỉ số SIPAS và thứ 15 về Chỉ số CCHC

Ngày 25 tháng 05 năm 2022

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (PAR INDER) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2021.

                                 


Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố năm 2021.

           

Kết quả Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên; nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%; nhóm C đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%. Năm 2021, Chỉ số CCHC tỉnh Sơn La ở nhóm B, đạt 87,62%, tăng 5 bậc so với năm 2020, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

           


Bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS các tỉnh, thành phố năm 2021.

           

Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), năm 2021 có 87,16% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 94,07% - 82,79%. Các tỉnh có Chỉ số hài lòng cao ở nhóm đầu (từ 90% trở lên) gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Sơn La, Bắc Ninh và Bắc Giang. Năm 2021, Chỉ số SIPAS tỉnh Sơn La đạt 90,13%, xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 1/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

           


Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

           

So với các năm, chỉ số CCHC tỉnh Sơn La năm 2021 đạt giá trị trung bình cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số SIPAS của tỉnh liên tục nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố. Kết quả về các chỉ số cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đối với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ.

Tìm kiếm theo ngày