Sơn La có 48 cán bộ, công chức, viên chức học cao cấp lý luận tập trung

Ngày 13 tháng 09 năm 2020

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... Tỉnh Sơn La có 48 cán bộ, công chức, viên chức theo học lớp cao cấp lý luận hệ tập trung.Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Năm học 2020-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện phương châm hành động: Kiên định, phụng sự, thực tiễn sáng tạo và hiện đại. Đây cũng là năm thứ tư Học viện đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập của học viên và kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường đào tạo mẫu mực, xứng đáng với vị thế của Trường Đảng Trung ương. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; hoàn thiện, tổ chức thực hiện nghiêm các loại quy chế, quy định; duy trì chặt chẽ công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm chất lượng học tập của học viên, sinh viên.

 


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng, xây dựng, phát triển Học viện và hệ thống các trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo cao cấp của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay...

Tìm kiếm theo ngày