Sở Y tế: Tổng kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

Ngày 3/1, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông

về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019.


Trong năm qua, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, văn bản chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tuyên truyền Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020 và những năm tiếp theo; công tác xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; lĩnh vực dân số -  KHHGĐ; công tác cải cách hành chính… Trong năm, các cơ quan báo chí đã đăng tải và phát sóng 146 chuyên mục về “Y tế, sức khỏe”, “Dân số và phát triển” và hàng trăm tin, bài, ảnh phản ánh các lĩnh vực y tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Năm 2020, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền chiến lược, chủ trương, chính sách, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020). Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của ngành Y tế. Phối hợp tuyên truyển, phổ biến kiến thức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lĩnh vực y tế; công tác cải cách hành chính, nhất là việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp… 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp để tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động về hoạt động về công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và các đối tượng chính sách nói riêng; tăng cường ứng dụng tiến bộ y học trong khám, chữa bệnh; hạn chế rủi ro và tai biến y khoa; việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế; cải cách thủ tục hành chính, giảm quá tải bệnh viện; phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tìm kiếm theo ngày