Sở Y tế: Hội nghị sơ kết công tác y tế, chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Ngày 29/6, Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế, chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Hội nghị sơ kết công tác y tế, chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2020

 

6 tháng đầu năm, ngành Y tế tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần khống chế, không để dịch bệnh lan rộng. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch; phối hợp liên ngành, chỉ đạo toàn dân tham gia, cách ly khoanh vùng phòng, chống dịch. Công tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được từ 60% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật tuyến xã; 81,8% bệnh viện đa khoa huyện thực hiện từ 80% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 80% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã khám, chữa bệnh cho 655.239 lượt người; 46.398 lượt bệnh nhân chuyển tuyến, trong đó, tuyến trung ương 2.460 lượt, tuyến tỉnh 10.529 lượt, tuyến huyện 33.409 lượt. Các công tác: Quản lý môi trường y tế; dân số và phát triển; công tác dược; an toàn thực phẩm; sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em… được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

      

 

6 tháng cuối năm, Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Y tế về công tác y tế; kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện xây dựng bệnh viện sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh; bệnh viện các tuyến tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở…

 

Tìm kiếm theo ngày