Sở Y tế: Giao ban công tác chuyển tuyến 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

Ngày 26/6, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuyển tuyến 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có lãnh đạo bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến tỉnh và các huyện, thành phố.Hội nghị giao ban công tác chuyển tuyến 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.


Hội nghị đã nghe một số bệnh viện, trung tâm y tế báo cáo công tác chỉ đạo tuyến, chuyển tuyến; báo cáo chuyên đề ca bệnh khó, thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; công tác chỉ đạo đối với tuyến xã, bảo đảm thuốc thiết yếu đối với trạm y tế xã; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng mở rộng; tiến độ điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học tại gia đình và triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật. 6 tháng đầu năm, các bệnh viện trên địa bàn đã khám cho gần 385 nghìn lượt người, điều trị gần 97 nghìn lượt người, tổng số bệnh nhân chuyển từ các đơn vị lên tuyến tỉnh trên 14.400 bệnh nhân (trong đó đối tượng chuyển bảo hiểm y tế gần 12 nghìn lượt).


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chính sách khám, chữa bệnh thông tuyến và tình trạng quá tải cho tuyến trên, nguyên nhân, những ảnh hưởng quyền lợi của người bệnh và làm gia tăng chi phí xã hội; những thuận lợi, khó khăn khi triển khai giám định bảo hiểm y tế trực tuyến...


Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ; kiện toàn tổ chức bộ máy các khoa phòng trong bệnh viện; rà soát chuẩn hóa việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm; quy hoạch, đào tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo cho y tế tuyến dưới, từng bước giảm tải cho tuyến trên.

Tìm kiếm theo ngày