Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Ngày 13/1, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm, đã triển khai 39 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, trọng tâm là về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Các lĩnh vực về quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, sở hữu trí tuệ, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng… tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả. Năm 2020, có thêm 3 sản phẩm của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, gồm: Mận Sơn La; Chanh leo Sơn La; Rau an toàn Sơn La, nâng tổng số sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ của tỉnh lên 21 sản phẩm.


Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; triển khai Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về khoa học công nghệ trên địa bàn...


 

Các đại biểu dự Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị Sở KH&CN tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ; phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đề xuất, nghiên cứu khoa học; tiếp tục xây dựng thương hiệu cho nông sản của tỉnh; xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án truy xuất nguồn gốc và Đề án đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày