Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu về xoài tròn Yên Châu

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Trong 2 ngày (18 và 19/5), Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Yên Châu.

 

 

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ thực hiện

Đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ”.

Ảnh: Phan Dương (Sở KH&CN)

 

Trên địa bàn huyện Yên Châu hiện đang thực hiện 2 đề tài khoa học công nghệ, gồm: Đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ” do Viện nghiên cứu Rau quả chủ trì, tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng làm chủ nhiệm và Đề tài “Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý” do UBND huyện Yên Châu chủ trì, Thạc sĩ Lường Trung Hiếu làm chủ nhiệm.

 

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình của Đề tài “Bảo tồn và phát triển

giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý”.

Ảnh: Phan Dương (Sở KH&CN)

 

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế một số mô hình thực nghiệm của các đề tài. Đối với Đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ”, đã tiến hành thâm canh 1,5 ha giống cây xoài tròn Yên Châu tuyển chọn và có sẵn tại xã Chiềng Pằn và Chiềng Hặc. Đồng thời, thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật tác động đến năng suất và chất lượng của giống xoài tròn Yên Châu, như: Kỹ thuật cắt tỉa cành; bổ sung nước tưới, phân bón lá; vật liệu bao quả trên 2 đối tượng cây là cây trồng sẵn và cây trồng mới được nhân giống từ cây ưu tú tuyển chọn tại các xã Tú Nang, Chiềng Pằn. Đối với Đề tài “Bảo tồn và phát triển giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý”, đã thực hiện kỹ thuật đốn trẻ và ghép cải tạo cây phát triển đối với 1,5 ha, qua theo dõi cây sinh trưởng tốt, mắt ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; đối với diện tích 3 ha trồng mới bắt đầu cho bói quả sau 3 năm triển khai thực hiện, quả to, mã đẹp mùi vị đặc trưng của giống xoài tròn Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý.

 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện triển khai 2 đề tài tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh đến khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng xoài tròn; kỹ thuật thu hái, sơ chế, đóng gói bảo quản xoài Yên Châu trong vụ 2020; tiếp tục theo dõi đánh giá chất lượng diện tích trồng mới. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho bà con các biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen giống xoài tròn mang chỉ dẫn địa lý Yên Châu.

Tìm kiếm theo ngày