Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/TW về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018 và chuyển giao đơn vị Cụm trưởng mới

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ngày 11/1, tại Công an tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số I - Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/TW đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/TW (NQLT 03) về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018; chuyển giao đơn vị Cụm trưởng mới.Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQLT 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy

trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018.


Dự Hội nghị có đại diện Cục Tham mưu (Bộ Công an); lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Công an và Tỉnh Đoàn các tỉnh thuộc Cụm thi đua số I: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái.


3 năm qua, Thường trực Ban Chỉ đạo NQLT 03/TW các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo NQLT 03 Trung ương, của đơn vị Cụm trưởng, chủ động phòng, chống tội phạm, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp lồng ghép thực hiện các nội dung của NQLT với nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an và đoàn viên thanh niên nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, động viên, giúp đỡ đoàn viên thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới” ở cơ sở. Lực lượng Công an các đơn vị trong Cụm đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, trực tiếptrong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy; phát hiện, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa và trên tuyến giao thông.Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của lực lượng Công an, Đoàn thanh niên các cấp đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức; qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, nhất là tầng lớp đoàn viên, thanh thiếu niên về hậu quả và tác hại của ma túy. Từ năm 2016 - 2018, lực lượng Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh trong Cụm đã phối hợp tổ chức gần 8.000 đợt tuyên truyền cho trên 850.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; phối hợp triệt phá 102,19 ha trồng, tái trồng cây thuốc phiện; phát hiện, bắt giữ 5.485 vụ, 7.414 đối tượng phạm tội về ma tuý, trong đó có 1.588 vụ, 2.008 đối tượng thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy; thu giữ 603,41kg và 153 bánh hêrôin; 249,387 kg thuốc phiện; 142,097 kg và 1.077.891 viên ma tuý tổng hợp và nhiều vật chứng khác liên quan...


Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của lực lượng công an và tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào lứa tuổi thanh, thiếu niên.


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQLT 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018 và chuyển giao đơn vị Cụm trưởng mới cho tỉnh Điện Biên.


Tìm kiếm theo ngày