Sơ kết 2 năm thực hiện mua sắm tập trung lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Ngày 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm (2017-2018) triển khai mua sắm tập trung (MSTT) cấp tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai mua sắm tập trung cấp tỉnh


Trong 2 năm, việc triển khai mua sắm tập trung (MSTT) lĩnh vực công nghệ thông tin đã tuân thủ theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục tài sản MSTT theo quy định. Mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Các đơn vị đã đăng ký đủ loại thiết bị thuộc danh mục tài sản MSTT cấp tỉnh quy định; trong đó, năm 2017 có 7 loại, gồm: máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy Fax, máy Scan, lưu điện); năm 2018, có 5 loại gồm: máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy Fax. Số lượng tài sản đăng ký MSTT và đấu thầu là: 1.723 tài sản; số lượng tài sản các đơn vị đã ký hợp đồng với nhà thầu là 1.676 tài sản; có 133 đơn vị đăng ký và thực hiện MSTT theo thỏa thuận khung MSTT. Tổng số kinh phí thực hiện MSTT trên 21,3 tỷ đồng. Tài sản mua sắm đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật, cấu hình, chất lượng, giá cả, cơ bản phù hợp với yêu cầu, tính chất, nội dung hoạt động của các cơ quan đơn vị. Việc tổ chức mua sắm với khối lượng tài sản lớn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa tham gia, từ đó, góp phần vào việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong mua sắm tài sản Nhà nước. Trong 2 năm, đã tiết kiệm được trên 3,6 tỷ đồng từ việc mua sắm tập trung.


Tuy nhiên, do mới thực hiện MSTT, số lượng đơn vị đăng ký nhiều, số lượng tài sản lớn; sự phối hợp giữa cơ quan đơn vị được giao mua sắm tài sản với cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản chưa chặt chẽ... ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả việc thực hiện MSTT.  


Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai MSTT đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật máy tính, thiết bị phù hợp với định mức quy định; xây dựng quy trình, các bước thực hiện để các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Các cơ quan , đơn vị cần nghiên cứu kỹ văn bản quy định của Trung ương của tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng quy trình, đăng ký mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn, định mức, số lượng và thời gian quy định; các nhà thầu cần tuân thủ các quy định, cam kết đã ký trong thỏa thuận Khung với Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện tốt công tác bảo hành, khắc phục tồn tại trong năm 2017 và 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí yêu cầu, trong những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc MSTT đảm bảo đúng quy trình, quy định. Để triển khai việc MSTT hiệu quả, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan đơn vị được giao mua sắm tài sản với cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản; nhà cung cấp với người sử dụng; đơn vị cung cấp cần đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng quy định bảo hành thiết bị cho người sử dụng…

Tìm kiếm theo ngày