Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Từ ngày 2 đến 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 cho hơn 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học và TH-THCS trên địa bàn.

 

 

Tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

 

Tại đây, cán bộ, giáo viên được hướng dẫn sử dụng bộ sách giáo khoa mới lớp 1; thảo luận, trao đổi những đổi mới trong nội dung, cách thức giảng dạy, phương pháp giáo dục theo định hướng của bộ sách giáo khoa mới các bộ môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên – Xã hội, hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật. Kết thúc lớp, học viên sẽ được đánh giá thông qua bài thu hoạch. Sau lớp tập huấn tại tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường sẽ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 cho tất cả các giáo viên dạy các môn chuyên hoặc giáo viên theo trường/cụm trường đối với từng bộ môn.

 

 

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

 

Tìm kiếm theo ngày