Sở Công Thương: Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý về ATTP

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ngày 8/8, Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Mai Sơn, Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm (Phú Thọ) tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho hơn 150 học viên, là cán bộ quản lý xã, thị trấn và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý về ATTP ngành Công Thương.


Tại lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt, hướng dẫn một số nội dung của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm; một số vấn đề chung về an toàn thực phẩm... Qua tập huấn, giúp học viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày