Sản xuất công nghiệp tăng 27,1% so với tháng 6

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

 

 

Dây chuyền chế biến sữa tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

 

Tranh thủ thời gian sau giãn cách xã hội thực hiện phòng, chống COVID-19 và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh ta đã có tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 27,1% so với tháng trước và tăng 2,46% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,22% so với tháng trước, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,72% so với tháng trước, tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 30,93% so với tháng trước, tăng 0,73% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,27% so với tháng trước, tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tìm kiếm theo ngày