Sản lượng các loại cây ăn quả niên vụ 2018 tăng cao

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Toàn tỉnh hiện có hơn 51.000 ha cây ăn quả các loại.


 

Người dân bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng (Yên Châu) thu hoạch nhãn.

 

Trong 9 tháng, sản lượng các loại cây ăn quả đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tăng cao, như: Nhãn 60.150 tấn, tăng 71,4%; xoài đạt 25.000 tấn, tăng 103,8%; chanh leo 4.900 tấn, tăng 217,7%; sản lượng cam đã đạt 1.430 tấn, tăng 98,7%... Công tác quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, việc tiêu thụ các loại quả thuận lợi, tránh bị ép giá, ép cấp. Đối với quả xoài, giá bán bình quân tại vườn 10.000 đồng/kg xoài tượng da xanh, 35.000 đồng/kg xoài tròn Yên Châu và 20.000 đồng/kg xoài hôi; giá nhãn bình quân 12.000 đồng/kg. Hiện, các hộ nông dân tiếp tục thu hoạch các loại quả: Chanh leo, chuối, cam, bưởi... dự ước tổng sản lượng các loại quả năm 2018 đạt 280.000 tấn.


Tìm kiếm theo ngày