Rà soát, đề xuất chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Ngày 20/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát, đề xuất chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã nghỉ việc trước ngày 1/1/2020. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.Họp rà soát, đề xuất chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã


Hiện, tỉnh ta có 204/204 xã, phường, thị trấn được UBND các huyện, thành phố xem xét, phê duyệt phương án, kiện toàn, công nhận các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 119 của HĐND tỉnh về “Quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh” (nghị quyết này có hiệu lực từ 1/1/2020) với 2.207 chức danh đã được bố trí, kiện toàn; trong đó đã ban hành quyết định hỗ trợ nghỉ việc đối với chức danh Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực ở xã với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Qua rà soát hiện còn 35 trường hợp là Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã nghỉ việc trước ngày 1/1/2020 do thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021” chưa được hưởng chế độ hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 153 triệu đồng.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu các quy định của Nhà nước để đề xuất phương án chi trả chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực ở xã nghỉ việc trước ngày 1/1/2020 do thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021”, tương đương mức chi của Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh và đúng quy định.

Tìm kiếm theo ngày