Ra quân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Ngày 7/6, tại huyện Sốp Cộp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ ra quân truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019. Tới dự có đại diện các huyện, thành phố, gần 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Sốp Cộp.Diễu hành tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các tuyến đường chính của huyện Sốp Cộp. 


Với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm nay hướng tới chỉ tiêu mỗi tỉnh, thành có trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; tập trung tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 1-30/6 hằng năm và hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11) nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.


Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp phát trên 3.000 tờ rơi có nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình cho các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Tìm kiếm theo ngày