Quỳnh Nhai: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

Nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người đến giao dịch trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, chủ động phòng chống dịch COVID-19, UBND huyện Quỳnh Nhai đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND các xã, bản, xóm và nhân dân trên địa bàn huyện về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

 

Từ ngày 1 đến 15/4, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tạm ngừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kể cả hồ sơ thủ tục hành chính gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích. Sau ngày 15/4, tùy tình hình, diễn biến của dịch bệnh và sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền sẽ có thông báo tiếp theo. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực sự cần thiết có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thì gửi hồ sơ điện tử qua mạng internet, thông qua dịch vụ công mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, không tiếp nhận hồ sơ giấy. Hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện bố trí từ 2-3 cán bộ, công chức trực tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 để xem xét giải quyết những trường hợp đặc biệt (trả kết quả đối với hồ sơ, thủ tục hành chính đang trong quá trình giải quyết đã có giấy hẹn).

 

Huyện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức được cử làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện trực làm việc theo giờ hành chính hàng ngày trên môi trường mạng, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với dịch vụ công mức độ 3, 4; hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến...

 

Đình Hải (Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai)

 

Tìm kiếm theo ngày