Quỳnh Nhai nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Ngày 03 tháng 07 năm 2018

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân.


 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai được công khai tại trụ sở làm việc.


Theo thống kê, tính từ năm 2016 đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã tiếp 404 lượt với 817 công dân; tiếp nhận 617 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh trong đó chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường hỗ trợ dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các xã chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC, chủ động giải quyết số đơn, thư KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách.


Để tạo thuận lợi cho công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban tiếp công dân xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã. Định kỳ 2 lần/tháng, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp, Ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp 34 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, giảm 51,4% so với cùng kỳ năm 2017; số đơn thư bằng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017.


Cùng với hoạt động tiếp dân, việc giải quyết đơn, thư KNTC của công dân cũng được huyện tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực, kịp thời. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp. Tổ chức các cuộc họp với các thành phần liên quan để kịp thời thống nhất hướng giải quyết các vụ việc, đơn thư có nội dung phức tạp; tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết đơn thư khiếu nại. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tổ chức 46 cuộc đối thoại với nhân dân, trong đó có 10 cuộc đối thoại tại cơ sở (xã, bản), 27 cuộc đối thoại tại trụ sở tiếp công dân huyện, 9 cuộc đối thoại tại các huyện, thành phố đón dân. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát địa bàn có khiếu kiện để theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết kịp thời. Đối với những vụ việc có vướng mắc, phức tạp liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, Huyện ủy, UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh cùng phối hợp với huyện xây dựng phương án giải quyết. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp nhận 60 lượt đơn thư, KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, 17 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 34 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã; hiện đã giải quyết 36 đơn; 15 đơn còn lại đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.


Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC ngay ở cơ sở khi mới phát sinh nhằm hạn chế KNTC đông người, vượt cấp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm... góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết  đơn thư KNTC.


Tìm kiếm theo ngày