Quỳnh Nhai huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp, hướng tới phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị kinh tế và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

 

 

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai.

Ảnh: Lò Linh

 

Huyện Quỳnh Nhai hiện có gần 11.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, huyện đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đóng góp của nhân dân, khai thác quỹ đất và từ các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp. Đến nay, từ nguồn vốn, huyện đã đầu tư kiên cố hóa gần 130 km đường trục chính nội đồng; bê tông hóa trên 65 km kênh mương, gần 6 km đường ống dẫn nước tưới tiêu; tu sửa, nâng cấp hệ thống hồ đập, trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng mùa khô năm 2019-2020, toàn huyện đã huy động 3.905 ngày công lao động làm thủy lợi với khối lượng đào đắp, nạo vét hơn 2.600 m³, phát dọn gần 170 km, kè phai 670 m³... Nhờ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, đến nay huyện  có 7/11 xã đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng hiện đại, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Năm 2019, bình quân giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 25,2 triệu đồng, tăng 22,3% so với năm 2015. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng xây dựng, hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp theo hướng kết hợp chăn nuôi với nuôi trồng thủy sản, phát triển khu trang trại chăn nuôi tập trung. Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản lòng hồ, với trên 250 ha; trong đó, duy trì 46 HTX thủy sản, quy mô gần 7.000 lồng cá. Đầu tư xây dựng vùng nuôi cá tầm tập trung tại bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, với số vốn đầu tư trên 8,5 tỷ đồng. Quy mô của công trình gồm: Sân bãi, bờ kè chống sạt lở, đường giao thông, khu nhà điều hành quản lý, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải và hệ thống cấp điện cho bến cá.

 

Chiềng Khoang là một trong những xã có diện tích đất nông nghiệp lớn của huyện Quỳnh Nhai, với gần 700 ha, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt việc lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, như 30a, 135, 182 để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, tu sửa và xây dựng mới hệ thống kênh mương nội đồng. Ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện, xã đã kiên cố hóa được 3,4 km đường trục chính nội đồng và xây dựng mới 14 đập, trên 15 km kênh mương phục vụ sản xuất, tưới tiêu, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

 

Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi; huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn và từ nhiều thành phần kinh tế, dưới các hình thức khác nhau để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Bùi Đình Hải (Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai)

Tìm kiếm theo ngày