Quỳnh Nhai: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Sại, Nặm Ét năm 2018

Ngày 04 tháng 11 năm 2018

Ngày 3/11, tại xã Mường Sại (Quỳnh Nhai) Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Sại, Nặm Ét năm 2018.Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong luyện tập, diễn tập.


Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ 2 xã Mường Sại, Nặm Ét năm 2018, được chia làm 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1: Diễn tập cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Tổ chức diễn tập thực binh. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật của lực lượng vũ trang các địa phương để vận dụng xử lý khi có tình huống xảy ra.


Kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Sại, Nặm Ét năm 2018 đạt loại giỏi. Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác luyện tập, diễn tập.


A Mua (CTV)

Tìm kiếm theo ngày