Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

Cải cách hành chính là khâu quan trọng hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp... những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... Trong đó, Cải cách thủ tục hành chính là là một trong những nội dung quan trọng, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 


Người dân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Nhai.

 

UBND huyện chỉ đạo thường xuyên rà soát, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên, như: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; thay đổi về nghĩa vụ tài chính, về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Thực hiện số hóa, mẫu hóa các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Quá trình thực hiện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị; gắn CCHC với công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót để có giải pháp khắc phục. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp nhận và xử lý công việc qua phần mềm.


Huyện Quỳnh Nhai đang thực hiện 583 TTHC thuộc thẩm quyền; trong đó, cấp huyện 253 TTHC, cấp xã 330 TTHC. Các TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trang thông tin điện tử và phần mềm một cửa điện tử; được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định. Tất cả các TTHC được giải quyết về một đầu mối thông qua mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” cấp huyện và cấp xã. Căn cứ vào các lĩnh vực, các cơ quan, địa phương đã bố trí cán bộ phù hợp để tiếp nhận và giải quyết TTHC của công dân và doanh nghiệp.


Năm 2021, huyện Quỳnh Nhai đã công bố và đưa vào thực hiện 34 dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tính đến ngày 15/10, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã đã tiếp nhận và giải quyết 39.508 hồ sơ các loại cho tổ chức, công dân. Trong đó, 100% hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn huyện, UBND xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn và trước hạn; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 85%...


Ông Phạm Văn Doanh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và phát triển Trung Kiên Tây Bắc, Quỳnh Nhai, chia sẻ: Trước đây, chúng tôi phải đến từng phòng, ban để giải quyết TTHC, rất mất thời gian. Còn bây giờ, tất cả các đầu mối tiếp nhận, giải quyết TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa rất thuận tiện. Nhất là, thủ tục trong lĩnh vực thuế, ngân hàng được cắt giảm, rút ngắn thời gian; cán bộ phụ trách luôn cởi mở, thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp.


Tại xã Chiềng Khoang công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai đồng bộ; đã áp dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp cung cấp, phát huy hiệu quả cao trong thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản, bản sao từ bản chính, chữ ký, điểm chỉ, di chúc, thay đổi cải chính hộ tịch... Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân được quan tâm, góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, tiết kiệm, rút ngắn thời gian, giảm bớt chi phí đi lại, tạo sự tin tưởng đối với cơ quan công quyền.


Chị Lò Thị Ninh, bản Hán, xã Chiềng Khoang, phấn khởi nói: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã để chứng thực giấy tờ vay vốn, tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo các trình tự thủ tục cần thực hiện. Các thủ tục được giải quyết nhanh, không phải chờ lâu như trước, rất thuận lợi cho người dân. Tôi thấy rất hài lòng.


Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục rà soát, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ. Đầu tư cải tạo, nâng cấp, trang bị máy móc, phương tiện làm việc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại bộ phận 1 cửa cấp huyện, cấp xã.


Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách TTHC, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện TTHC. Qua đó, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tìm kiếm theo ngày