Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu: Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày 9/1, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu đã tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu, Vân Hồ; đại diện các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đồng chí Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu chuyển trao Cờ Thi đua của Chính phủ

cho Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 


Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

 


Các đại biểu dự buổi lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.


Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu được thành lập từ năm 1996, trải qua 24 năm hoạt động và phát triển, Quỹ luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuân thủ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn nguồn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, nộp ngân sách đầy đủ… Thực hiện tốt công tác huy động tiền nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức để đầu tư cho các cá nhân, gia đình có vốn phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế, đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi… Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ đạt gần 1.400 tỷ đồng, số dư cho vay đạt 1.182 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,68%, không có nợ xấu... Công tác phát triển thành viên thường xuyên được quan tâm, chú trọng, đến nay, Quỹ có gần 9.000 thành viên, trong đó có 54 thành viên làm việc trực tiếp tại trụ sở chính và 2 phòng giao dịch, tổng số vốn điều lệ trong thành viên đạt hơn 41 tỷ đồng... Trong hoạt động của Quỹ, ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên; các văn bản quy định về cơ chế chính sách được cập nhật kịp thời, đảm bảo Quỹ luôn hoạt động theo pháp luật và định hướng của Ngân hàng Nhà nước...

 


Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.


Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu đã chuyển trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.


Cùng ngày, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La; Liên minh HTX tỉnh; các đại biểu đại diện cho gần 9.000 thành viên của Quỹ.

 


Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020


Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; báo cáo công khai tài chính - kế toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2019… Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn của Quỹ là 1.340,3 tỷ đồng, số dư cuối năm đạt 1.366,8 tỷ đồng; tổng doanh số cho vay năm 2019 đạt gần 2.300 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,68% so với tổng dư nợ, không có nợ xấu. Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp 53 phiên để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thành viên năm 2019, triển khai các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước và Nghị quyết của Cấp ủy Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân; kết nạp 303 thành viên, nâng tổng số thành viên của Quỹ lên 8.469 thành viên, với tổng số vốn điều lệ là 41 tỷ đồng…


Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2016 -2020) với một số chỉ tiêu cơ bản, gồm: Tổng nguồn vốn đạt 1.430,6 tỷ đồng; tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm 1.298,2 tỷ đồng; tổng dư nợ 1.240,2 tỷ đồng; tài sản cố định 21,5 tỷ đồng; vốn tự có và các quý 91,3 tỷ đồng; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 140 tỷ đồng; tài sản có khác 18 tỷ đồng; thành viên cuối năm 2020 đạt 9.368; trả lãi cổ phần cao hơn lãi suất huy động cao nhất…

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu thành viên Hội đồng quản trị,

Kiểm soát trưởng của Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.


Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Duy Tùng - Trung Hiếu

Tìm kiếm theo ngày