Quy Hướng quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở xã Quy Hướng (Mộc Châu) luôn được chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

 

 

 

Khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt bản Bó Hoi, xã Quy Hướng (Mộc Châu)

được lắp hàng rào bảo vệ.

                 

Hằng năm, xã Quy Hướng xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; thực hiện thu gom, xử lý, phân loại các rác thải và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn, tránh gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các tuyến đường hoa, trồng cây phân tán, góp phần tạo cảnh quan nông thôn. Hàng tuần, các bản phát động nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh. Đối với chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, vận động người dân thu gom, xử lý để bón cho cây trồng, xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy định thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức ký cam kết giữa UBND xã với các trường học, Trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể, Ban Quản lý các bản về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với đó, xã còn thường xuyên tuyên truyền nhân dân tích cực bảo vệ các công trình nước sạch, giữ gìn môi trường đầu nguồn nước sinh hoạt; vận động nhân dân góp công sửa chữa, tu sửa, mua đường ống dẫn nước; vận động nhân dân trồng rừng khu vực nước đầu nguồn, không thả rông gia súc, đưa việc bảo vệ đầu nguồn nước sinh hoạt vào quy ước, hương ước của bản. Đối với những công trình hư hỏng nặng, xã tiến hành rà soát, báo cáo để huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới. Hiện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

                 

Chúng tôi đến bản Nà Giàng 2, trên con đường bê tông sạch đẹp, hai bên đường trồng nhiều cây xanh. Ông Hoàng Bình Yên, Trưởng bản, chia sẻ: Thực hiện tiêu chí môi trường, Ban quản lý bản đã vận động nhân dân thường xuyên quét dọn xung quanh khu nhà ở. Thành lập các tổ thu gom rác thải; vận động các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhận thấy lợi ích, trách nhiệm của việc giữ gìn môi trường, nhân dân trong bản chấp hành và đồng tình ủng hộ cao.

                 

Ông Mùi Hải Yến, Phó Chủ tịch xã Quy Hướng, cho biết: Xã đã tích cực tuyên truyền thông qua loa truyền thanh và cử cán bộ trực tiếp lồng ghép qua các cuộc họp bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước sinh hoạt. Vì vậy, nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng với kết quả 100% các hộ gia đình đào hố rác; 80% số hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 85% các hộ gia đình chăn nuôi gia súc đều có chuồng trại cách xa nhà ở và thu gom xử lý chất thải theo quy định. Hằng năm, xã còn vận động nhân dân cùng các tổ chức đoàn thể thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật khu vực ven lòng hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường nước nuôi cá lòng hồ. Năm 2019, xã Quy Hướng đã đạt tiêu chí 17 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

                 

Với nhiều hình thức phong phú, cách làm hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ môi trường ở xã Quy Hướng đã tạo được sự hưởng ứng của nhân dân. Không chỉ sạch nhà, sạch ngõ mà các nơi công cộng trên địa bàn xã cũng được người dân chung tay giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Tìm kiếm theo ngày