Quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện của tỉnh Sơn La

Ngày 22 tháng 11 năm 2020

Trong 3 ngày (từ 19 đến 21/11), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Hà Nội) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, phòng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La.Thực hiện lấy mẫu hơi, khí thải lò đốt chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn.


Đoàn công tác đã đánh giá hiện trạng, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ, biện pháp cần áp dụng để bảo vệ sức khỏe người lao động và phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp trong quá trình sử dụng hóa chất, đốt rác thải y tế tại các bệnh viện. Đồng thời, thu mẫu hơi, khí tại lò đốt chất thải rắn y tế ở các bệnh viện và khoa, phòng xét nghiệm để phân tích các chỉ số hơi khí độc, không khí nơi làm việc, các thông số sau quan trắc đều đảm bảo theo quy định QCVN 02:2012/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, giúp các bệnh viện có kế hoạch kiểm soát điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên.

 

Tìm kiếm theo ngày