Púng Bánh tập trung xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 02 năm 2021

Sau hơn 9 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Púng Bánh (huyện Sốp Cộp) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Hiện xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

 

 

Người dân xã Púng Bánh (Sốp Cộp) phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc.

 

Trao đổi về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Tòng Văn Nghịch, Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, Phó ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, cho biết: Xã tập trung thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, coi đây là nguồn lực quan trọng và trực tiếp để giải quyết tiêu chí về thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo. Với chủ trương này, xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân trong xã; lồng ghép các chương trình, dự án, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; rà soát nhu cầu và triển khai hỗ trợ phương thức sản xuất, hỗ trợ cây trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Riêng năm 2020, từ nguồn vốn của các chương trình giảm nghèo, 135, 30a đã hỗ trợ bò giống cho 50 hộ nghèo với tổng vốn đầu tư 500 triệu đồng; hỗ trợ lợn giống trị giá 499 triệu đồng cho nhân dân bản Cọ, bản Liềng, bản Lùn, bản Púng, bản Bánh, Khá Nghịu, Liền Ban; hỗ trợ cá giống trị giá gần 500 triệu đồng cho 5 hộ cận nghèo, 95 hộ vừa thoát nghèo tại bản Bánh, bản Huổi Cốp...

 

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Púng Bánh chỉ đạo các bản tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao và tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Riêng năm 2020, xã duy trì trồng và chăm sóc 658 ha cây lương thực có hạt, sản lượng đạt trên 3.100 tấn; trồng 1.100 ha sắn, năng suất 11 tấn/ha. Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, đến nay xã trồng trên 100 ha cây ăn quả, gồm: Xoài, cam, bưởi, nhãn chín muộn... trong đó 1/2 diện tích được chuyển đổi từ diện tích trồng ngô. Nhiều hộ dân trong xã thực hiện thâm canh tăng vụ với các loại lạc, khoai và rau màu trên ruộng một vụ tại bản Bánh, bản Khá Nghịu, bản Liền Ban để tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác... Trong chăn nuôi, nhiều hộ phát triển mô hình trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện nhân dân trong xã phát triển trồng gần 100 ha cỏ voi, làm nguồn thức ăn chăn nuôi cho hơn 4.800 con trâu, bò, 182 con ngựa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 16%, số hộ khá, giàu chiếm trên 30%...

 

Việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở Púng Bánh nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trong xã. Với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, bà con nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa trên 30 tuyến đường nội bản, liên bản, tổng chiều dài trên 7 km, với tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,2 tỷ đồng. Năm 2020, từ các nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, xã đã hoàn thành 2 nhà văn hóa bản Kéo và bản Liềng, công trình thủy lợi bản Khá Nghịu, công trình nước sinh hoạt bản Lầu...

 

Hiện nay, xã Púng Bánh đang tập trung cao cho hoàn thành 4 tiêu chí gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và văn hóa. Đảng ủy xã đã lãnh đạo chính quyền xã Púng Bánh đề ra các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2022.

Tìm kiếm theo ngày