Phù Yên: Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Yên đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất, kinh doanh; miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý, cung cấp thông tin, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX tiếp cận nguồn vốn và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


 

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy giày da Ngọc Hà.

 

Đồng thời, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể cả về quy mô, số lượng và chất lượng. 6 tháng đầu năm có 3 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 27 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, có 17 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, 8 HTX xây dựng, thương mại và dịch vụ, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp và 1 HTX tín dụng với 3.840 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 107 tỷ đồng.


Lò Thái (CTV)

Tìm kiếm theo ngày