Phù Yên: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Phù Yên đã treo 130 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 20 điểm panô; 15 cờ dây vượt đường. Đồng thời, tổ chức 2 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường Quang Huy, Phan Đình Giót và các xã dọc quốc lộ 37; tổ chức 7 buổi chiếu phim lưu động, thu hút đông đảo người xem.

 

 

Cụm Pa-nô tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại thị trấn Phù Yên.

Ảnh: Hồng Nhung (CTV)

 

Tuyên truyền trên sóng truyền thanh của Trung tâm TT-VH huyện và cổng thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về những thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, còn xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng… Tạo không khí hân hoan, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Tìm kiếm theo ngày