Phụ nữ Mường La xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Ngày 13 tháng 11 năm 2019

Với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN Mường La đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là tích cực tham gia cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.


 

Hội viên phụ nữ bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai (Mường La)

trồng hoa trên tuyến đường nội bản.


Hội LHPN huyện Mường La hiện có gần 14.000 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở hội. Thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa và nội dung các tiêu chí của cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ năm 2010 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 40 cuộc tập huấn chuyên đề về nông thôn mới, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cho trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; phát gần 10.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, kiến thức về giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý con em trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội... Hằng năm, các cấp hội triển khai tới hộ gia đình hội viên đăng ký cam kết thực hiện và tổ chức rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí để làm căn cứ bình xét thi đua. Đồng thời, tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể triển khai sâu rộng các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”; “Xây dựng mái ấm tình thương”... Duy trì hoạt động các mô hình câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, “Phụ nữ với phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mở các lớp xóa mù chữ tình nguyện tại các xã, thị trấn cho hàng trăm hội viên.


Bên cạnh đó, hằng tháng, các cơ sở Hội huy động hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, xây dựng bể biogas...; các gia đình hội viên thực hiện vệ sinh sạch sẽ nhà ở, bếp; vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt. Thành lập các tổ, nhóm thu gom rác thải tại bản, xây dựng 92 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Hằng năm, tổ chức rà soát hộ nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, phát triển kinh tế. Giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội giúp đỡ hộ nghèo; đề xuất, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia các chương trình, dự án sinh kế. Nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 84 tỷ đồng cho gần 2.800 hội viên phụ nữ nghèo vay; vận động hội viên tiết kiệm được hơn 2,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế.


Thông qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, hội viên, giúp chị em và các thành viên trong gia đình ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với việc xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, cá nhân đóng góp xây dựng 54 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó, riêng các cấp hội trong huyện hỗ trợ xây dựng 41 mái ấm, trị giá 764 triệu đồng. Vận động các hộ gia đình hội viên hiến 12 ha đất, góp gần 75 tỷ đồng, trên 17.000 công lao động để bê tông hóa hơn 90 km đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi...


Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, các hội viên đã nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo, có các biện pháp hỗ trợ các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, hướng dẫn các CLB hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.


Có thể thấy, qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã thu được kết quả tích cực, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện đồng tình ủng hộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ.

Tìm kiếm theo ngày