Phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước

Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Hiện nay, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt tại các đô thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã và đang có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chính được xác định là do hoạt động xả thải trực tiếp các chất thải chưa qua xử lý của các hộ dân, cơ sở chế biến nông sản, khiến dư luận bức xúc.


 

Lực lượng Kiểm lâm Thành phố cùng nhân dân trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

đầu nguồn nước hang Thẳm Tát Tòng tại bản Lả Hôm, xã Chiềng Cọ (Thành phố).


Một giải pháp đã và đang được các sở ngành chức năng tập trung thực hiện đó là công bố vùng bảo hộ và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, đây được coi là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn nước và là cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.


Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 nhà máy cấp nước sinh hoạt có quy mô, công suất lớn, gồm: Nhà máy cấp nước số 1 và số 2 Thành phố, Nhà máy cấp nước Mai Sơn. Trong đó: Nhà máy cấp nước số 1 Thành phố Sơn La khai thác, sử dụng nguồn nước từ hang Thẳm tát tòng, công suất 12.000 m3/ngày đêm, phục vụ cho hơn 12.000 hộ dân; Nhà máy cấp nước số 2 khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nậm La, công suất 2.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 1.000 hộ dân ở các phường: Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Quyết Tâm và xã Hua La; Nhà máy cấp nước Mai Sơn khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nặm Pàn, công suất 4.800 m3/ngày đêm, cung cấp cho hơn 2.900 hộ dân khu vực trung tâm thị trấn Hát Lót và xã Chiềng Mung. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt nhân dân đã và đang có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân do hoạt động xả, thải chất thải trực tiếp chưa qua xử lý của các hộ dân, cơ sở chế biến nông sản ra môi trường.


Điển hình, năm 2017, Nhà máy cấp nước số 1 Thành phố đã phải ngừng sản xuất trong thời gian 10 ngày từ ngày 4/11/2017 đến 14/11/2017, nguyên nhân chính do việc xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý của các cơ sở, hộ gia đình chế biến cà phê quả tươi. Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Một trong những giải pháp hữu hiệu đã và đang được thực hiện đó là thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh và hành lang bảo vệ nguồn nước làm căn cứ để xây dựng quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực đầu nguồn nước hang Thẳm Tát Tòng, suối Nậm La phục vụ nước sinh hoạt cho Thành phố và suối Nậm Pàn phục vụ sinh hoạt của thị trấn Hát Lót, xã Chiềng Mung. Sở TN&MT đã giao nhiệm vụ cho các phòng, Chi cục trực thuộc Sở đôn đốc, hướng dẫn và đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 điểm đang khai thác, sử dụng đã được UBND tỉnh cấp giấy phép; tổ chức thẩm định và xin ý kiến các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Đề xuất UBND tỉnh cho phép lập và triển khai thực hiện Dự án Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đối với Nhà máy cấp nước số 1, số 2 Thành phố và Nhà máy cấp nước Mai Sơn.


Bà Lê Thu Hằng, Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Sở TN&MT, cho biết: Dự kiến, trước 30/5 sẽ hoàn thành việc công bố vùng bảo hộ khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 điểm đang triển khai, sử dụng nguồn nước để cấp nước cho sinh hoạt do Công ty cổ phần cấp nước Sơn La quản lý; trước 30/8, trình tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đối với 3 Nhà máy cấp nước số 1, số 2 Thành phố và Nhà máy cấp nước Mai Sơn.


Việc công bố vùng bảo hộ và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt là rất cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và xu thế phát triển của xã hội. Đây được coi là căn cứ để xây dựng quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn nước trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để cấm, tạm cấm hoặc thiết lập các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và môi trường trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Đồng thời, cơ sở để các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND cấp huyện, xã triển khai quy hoạch trồng, sản xuất, chế biến các sản phẩm nông, lâm sản, thủy sản và chăn nuôi trong phạm vi hành lang và vùng bảo hộ nguồn nước để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, góp phần bảo vệ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trong tương lai.


Tìm kiếm theo ngày