Phổng Lập chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Nhằm giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, xã Phổng Lập từng bước khai thác lợi thế về khí hậu, đất đai, tận dụng tối đa nguồn lao động tại địa phương,đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc...Người dân bản Nà Khoang, xã Phổng Lập (Thuận Châu) thu hái chè.


Là xã thuần nông của huyện Thuận Châu, xã hiện có trên 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, nhưng chủ yếu là đất dốc, bạc màu, nhiều năm trồng ngô, sắn, năng suất không cao. Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất hạn chế, người dân chưa dứt bỏ phương thức canh tác lạc hậu... Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã Phổng Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng bản tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đưa những giống cây trồng mới năng suất, chất lượng cao như: Chè, cà phê, chanh leo, xoài... trồng thay thế những cây lương thực kém hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn cung ứng các loại cây giống; chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc... Đến nay, toàn xã đã có 105 ha cây cà phê, hơn 115 ha chè trồng tập trung tại các bản: Nà Khoang, Kẹ, Nà Ban, Nghịu, Lùa, Mầu Xá...; hơn 60 chè đã cho thu hoạch, năng suất đạt 5 tấn chè búp tươi/ha, sản lượng ước trên 300 tấn, còn lại là diện tích trồng mới. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã vận động nhân dân trồng hơn 18 ha cây chanh leo, trên 13 ha xoài da xanh do Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ. 


Bản Nghịu là một trong những địa phương chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng. Tại đây, chúng tôi được đồng chí Tòng Văn Thành, Bí thư Chi bộ bản Nghịu, cho hay: Được các chương trình, dự án hỗ trợ, Chi bộ bản đã ra nghị quyết chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân đăng ký trồng cây cà phê, chè, chanh leo thay thế cho diện tích ngô, sắn năng suất thấp. Từ năm 2017 đến nay, bản đã chuyển đổi hơn 9 ha đất trồng ngô, sắn sang trồng cây chanh leo (từ nguồn vốn của Công ty NaFood Tây Bắc), trong đó, trên 5 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt hơn 6 tấn quả/ha; cùng với đó, bà con trồng mới hơn 11 ha cây chè, chăm sóc 19 ha cà phê.


Trong định hướng phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới, Phổng Lập tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đưa những giống cây có giá trị kinh tế cao vào trồng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, chú trọng mở rộng diện tích trồng chè, chanh leo...; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh hại cho bà con, phấn đấu trồng mới 15 ha chè, 5 ha cà phê, 12 ha chanh leo... đây là một trong những hướng đi thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 58,8% năm 2017, xuống 53,6% năm 2018.


Tìm kiếm theo ngày