Phối hợp quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 8/5/2002 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, thời gian qua, lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Thuận Châu đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn.


Hội Phụ nữ xã Chiềng Ngàm tuyên truyền cho hội viên về giữ vững ANTT trên địa bàn.


Hằng năm, Công an - Hội LHPN từ huyện đến các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, Công an và Hội LHPN huyện đã bám sát nội dung nghị quyết để phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm phù hợp với đặc thù của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội’’. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường các hoạt động cam kết, thực hiện 4 bên (gia đình, nhà trường, hội phụ nữ, công an xã) để quản lý giáo dục con em và đẩy mạnh các phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức cho học sinh trong nhà trường và tại gia đình. Tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tội phạm và tố giác tội phạm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN các cấp huyện Thuận Châu đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 1.216 cuộc tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ cho trên 21.400 lượt người tại các xã, thị trấn; tổ chức 8 cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, với tổng số gần 34.860 bài dự thi; tổ chức 4 cuộc thi về công tác hòa giải tại các xã, thu hút đông đảo người dân tham gia; phát trên 61.000 tờ rơi, 450 tờ tranh cổ động, 115 tin bài trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện, xây dựng 115 pa nô, áp phích, 66 băng rôn khẩu hiệu về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ. Cùng với đó, lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp trong huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 2.565 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 570 tổ an ninh nhân dân; 570 tổ hòa giải; 570 tổ phòng cháy, chữa cháy với gần 6.000 thành viên...


Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng Công an, Hội LHPN các cấp đã phát huy hiệu quả phong trào tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng Công an - Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác, phát giác tội phạm, 5 cuộc vận động phòng, chống ma túy ở các xã Thôm Mòn, Púng Tra, Tông Lạnh, Chiềng Pấc và Mường Bám. Thông qua các đợt vận động, nhân dân đã cung cấp 3.583 nguồn tin liên quan, trong đó 1.360 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an chủ động điều tra, khám phá nhiều vụ án liên quan đến trật tự an toàn xã hội và các quy định về quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Công an - Hội LHPN các xã, thị trấn còn phối hợp quản lý 465 lượt người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với các xã, thị trấn tham mưu với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao nhóm liên gia tự quản và các ban ngành, đoàn thể quản lý 1.537 lượt người nghiện; lập 816 lượt hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn đối với người nghiện; lập hồ sơ đề nghị Tòa án ra quyết định đưa 227 lượt người nghiện đi cai bắt buộc tại cơ sở cai nghiện của huyện, tỉnh.


Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn phối hợp với Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 23/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trường học an toàn về ANTT gắn với thực hiện tiêu chí số 19 về đảm bảo ANTT trong Bộ tiêu chí nông thôn mới; hằng năm, toàn huyện có 80% các xã, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; rà soát đề nghị loại 7 địa bàn ra khỏi diện phức tạp về ANTT; tham mưu tổ chức 84 cuộc vận động tại 127 bản, tiểu khu về công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT tại các xã Mường Khiêng, Phổng Lái và Mường Bám.


Với việc triển khai nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Thuận Châu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội từ gia đình, nhà trường và cộng đồng; góp phần làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư, xây dựng NTM và đô thị văn minh ở địa phương.


Tìm kiếm theo ngày